Rijksweg Zuid 111a
6161 BH  Geleen
046 - 4741733

STUUR EEN E-MAIL

 

Hond: Opvoeding

Algemeen
De opvoeding van de hond is uiterst belangrijk voor een harmonieuze band tussen mens en dier. Als u een nieuwe hond heeft, of dat nu een pup is of een volwassen dier, is het zaak om direct met opvoeden te beginnen. Een verkeerde opvoeding leidt onherroepelijk tot problemen zoniet voor uzelf of de hond dan toch zeker voor anderen.

Iedere hond stamt af van de wolf
Honden en wolven zijn van nature sociaal levende dieren. Ze leven in kuddeverband, de zogenaamde roedels, waarbinnen een rangordesysteem bestaat dat de verhoudingen tussen de groepsleden regelt. De hond gedraagt zich ten opzichte van de mens vaak net zoals hij zich ten opzichte van zijn soortgenoten gedraagt. Daarom zal elke hond, hoe lief en aanhankelijk ook, ooit proberen om op de een of andere manier de baas te worden. Elke wolf probeert immers leider van de roedel te worden. Die roedel wordt nu gevormd door uzelf en de gezinsleden of metgezellen van de hond.   

Altijd consequent zijn is de boodschap
Zelfs een kleine pup kan proberen tegen u te grommen. Hiertegen moet u altijd met wat stemverheffing optreden. Aarzel niet om hem zo nodig een tikje op de neus te geven; niet op zijn achterste want dan weet hij niet wat u bedoelt. Mocht het hondje ondanks stemverheffing of een tik op de neus nog doorgrommen dan kunt u hem in het uiterste geval bij zijn nekvel nemen en door elkaar schudden. Dat is niet zielig, want dat doet de moederhond ook.
Het heeft echt geen zin om aan een hond uitgebreid uit te leggen waarom hij iets moet doen. Daar begrijpt hij echt niets van! Wél reageert hij op korte, krachtige commando's als "mee, eten, auto, kom, zit, lig enz." Het is belangrijk dat iedereen dezelfde commando's hanteert.

Als de hond iets niet mag, dan mag het ook nooit
Dus niet de ene keer wel iets te eten geven aan tafel en de volgende keer straffen omdat hij bedelt. Het is goed om met alle gezinsleden af te spreken wat hij wel mag en wat niet.
Correctie of bestraffing moet direct gebeuren. Het heeft geen zin de hond te straffen voor iets dat hij enkele uren geleden gedaan heeft.

Medelijden of negeren?
Onzekere en bange honden kunt u beter niet vertroetelen, ook al gaat dat tegen uw gevoel in. Duidelijkheid verschaffen door consequent op te treden is de boodschap. Een hond is bang omdat hij niet weet waar hij aan toe is. Als hij eenmaal door uw consequente optreden weet wat wel en niet mag, zal de angst langzaam verdwijnen en krijgt hij meer zelfvertrouwen.
Door emotionele reacties van onzekere honden te negeren gaan deze verminderen. Geen aandacht schenken aan bang en ongewenst gedrag, maar belonen als hij wel flink en rustig is werken het snelst!

De hond is steeds onderste in de rangorde
Iedereen in het gezin moet boven de hond staan. Reuen in het bijzonder krijgen bij het bereiken van seksuele rijpheid vaak de neiging zich een hogere plaats in de gezinsrangorde te verwerven. Als je echt baas over de eigen hond bent, moet je zijn voederbak kunnen wegnemen als hij aan het eten is, je moet kunnen visite ontvangen zonder dat hij agressief wordt en kinderen moeten zonder gevaar de hond kunnen benaderen.

Gevolgen van een verkeerde opvoeding
Helaas wordt de dierenarts nog al te vaak verzocht om een zogenaamd "valse" hond te laten inslapen. Als een hond een kindje hard heeft gebeten is daar natuurlijk geen ontkomen aan. Maar het is wel frustrerend om een gezonde hond te moeten euthanaseren omdat hij door een verkeerde opvoeding gevaarlijk is geworden.
Het komt bijna nooit voor dat een hond van nature vals is. Afgezien van een enkele hersenafwijking is dat bijna altijd te wijten aan een verkeerde opvoeding.

Hondencursussen
Het is heel verstandig om met een nieuwe hond een cursus te volgen. U kunt al met een pup vanaf zeven weken naar een puppycursus. De wat oudere honden kunnen naar een gehoorzaamheidscursus. Tijdens deze cursussen wordt het dier spelenderwijs opgevoed en krijgt u ook veel adviezen van deskundige trainers. Onder het kopje 'Zorgcentrum' op onze site vindt u het artikel over de gedragsdeskundige waarmee wij samenwerken.