Rijksweg Zuid 111a
6161 BH  Geleen
046 - 4741733

STUUR EEN E-MAIL

 

Kat: Plasproblemen bij de Kater

Plasproblemen als gevolg van blaasgruis komen bij katers veelvuldig voor. Katers hebben een erg nauwe urinebuis die gemakkelijk verstopt raakt.
Ook kan er een prop/plug vastlopen in de urinebuis, en daar een verstopping veroorzaken met als gevolg stuwing van de urine. Hierdoor kunnen afvalstoffen niet meer uit het lichaam worden verwijderd, en vergiftigd het dier zichzelf. Dit kan leiden tot shock, coma of zelfs de dood.

Symptomen
De kater zit steeds te persen en er komt nog wel een beetje urine af. Vaak plast hij dat buiten de kattenbak; hij blijft zitten persen, miauwt klagelijk en is slomer.

Wat kunt u doen?
Zo snel mogelijk contact opnemen met uw dierenarts, aangezien het namelijk een spoedgeval is. Soms lijkt het wel alsof de kater zijn ontlasting niet kwijt kan.

Wat kunnen dierenartsen eraan doen?
Het is vooral van belang te controleren of de blaas niet overvuld is. Indien dit het geval is moet de verstopping zo snel mogelijk worden opgeheven, met behulp van een dun buisje (een katheter). Als het lukt, kan de blaas geleegd worden, vervolgens wordt de blaas gespoeld. Na deze behandeling krijgt de patiënt een infuus. De katheter blijft in de urinebuis zitten gedurende enkele uren.
Urineonderzoek kan vervolgens uitwijzen of er sprake is van een door gruis veroorzaakte blaasontsteking. Wanneer geen sprake is van gruisvorming, kan worden volstaan met het geven van een antibioticakuur. Als er sprake is van een door gruis veroorzaakte blaasontsteking, worden medicijnen gegeven die de urinebuis ontspannen, urineverzuurders en een blaasgruis verwijderend dieet gedurende 3 maanden. Dan volgt er een urineonderzoek om te controleren of de urine nu ook werkelijk gruisvrij is. Later wordt overgeschakeld op een gruisvoorkomend dieet dat levenslang wordt verstrekt omdat er anders 70% kans bestaat dat het gruis terugkomt! Het is verstandig om elk half jaar een urineonderzoek te laten uitvoeren om de urine te blijven controleren.

Nabehandeling
Het belangrijkste is ervoor te zorgen dat de urinebuis niet opnieuw verstopt. Dit kan d.m.v. medicijnen, urineverzuurders en een blaasdieet.

Prognose
Als de urinebuis niet langer dan een dag verstopt heeft gezeten, is het vooruitzicht over het algemeen gunstig. De vooruitzichten worden somberder naarmate de verstopping langer heeft geduurd. In ernstige gevallen zien we ook dat de blaasinhoud bijna uit puur bloed bestaat. In die gevallen is het mogelijk dat de patiënt komt te overlijden ondanks intensieve zorgen. Dit komt doordat de niervergiftiging en de blaasbeschadiging te ernstig zijn geworden.

Operatie
In een enkel geval blijkt het niet mogelijk om de urineverstopping op te heffen. Dan is als uiterste redmiddel nog een operatie mogelijk. Deze operatie kan ook een oplossing zijn voor katers die regelmatig verstopt geraken. Het nauwe gedeelte van de urinebuis wordt verwijderd, zodat het gruis zonder problemen kan worden uitgeplast.

Nazorg operatie
Als u uw dier weer ophaalt is het achterste kaalgeschoren en er zitten een aantal kleine hechtingen onder de anus.
Thuisgekomen zal hij nog enige tijd op de urine blijven persen, mogelijk ook buiten de kattenbak. In verreweg de meeste gevallen is de operatie afdoende en treden nooit meer blaasklachten op. Bij katers, die erg veel gruis vormen, komt ook na de operatie bij hoge uitzondering verstopping voor. Dat begint met het aankoeken van gruis aan de rand van de opening waardoor deze in de loop van de tijd als het ware dichtslibt. Het is verstandig om deze dieren toch op een blaasgruisdieet te zetten. Heel soms treedt er na de operatie wat wildvleesvorming op bij de nieuwe opening. Dan is een eenvoudige wondcorrectie nodig.