Dierenkliniek GeleenCompassionate Care

Het uitgangspunt van onze behandelingen is het zogenaamde “compassionate care” principe. Het is een Engelstalige uitdrukking waarvoor nog steeds geen goede vertaling in het Nederlands is gevonden. In het Engels betekent het: “meeting the medical and non-medical needs of patient and caregiver as a response to, and respect for the bond that unites veterinarian, client and pet”.

Voor ons betekent compassionate care de verwezenlijking van diergeneeskundige zorg vanuit ons hart, uitgaande van en ondersteund door wetenschappelijke kennis. Maar “compassionate care” houdt voor ons ook de zorg voor de eigenaar van de patiënt in. Compassionate care komt dus voort uit het erkennen, herkennen, en begrijpen van de unieke mensdier relatie. Ieder dier waarvoor diergeneeskundige zorg wordt gevraagd, is onlosmakelijk verbonden met een of meerdere mensen. Steeds meer huisdiereigenaren zien hun dier als een volledig lid van het gezin. Het zijn gezinsleden die recht hebben op de best mogelijke diergeneeskundige behandeling.

Ieder mens is uniek in de manier waarop hij/zij denkt en voelt over de betekenis en de waarde van een gezelschapsdier in zijn/haar leven.