Dierenkliniek GeleenTumorchirurgie

Het Latijnse woord tumor betekent letterlijk niets anders dan weefselgroei. Dit zegt dus niks over kwaadaardigheid of goedaardigheid van het proces/knobbel. Gezien het feit dat onze huisdieren steeds ouder worden en de toegenomen kennis op het gebied van kanker maakt dat wij in de praktijk steeds meer te maken krijgen met “tumoren”. Toegenomen op dit gebied maakt dat de dierenarts tegenwoordig gerichter en adequater op dit soort problemen kan reageren. Twijfelt u aan knobbels of processen bij uw huisdier kom dan liever een keer langs om het door ons te laten bekijken.

Bijna altijd is aanvullend onderzoek nodig om te bepalen of de tumor goed of kwaadaardig is. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden waarbij het per situatie verschilt welke de meest geschikte is. Meestal komt dit neer op het nemen van biopten (verzamelen van stukjes weefsel), bloedonderzoek en/of röntgenfoto’s. Wanneer de diagnose dan uiteindelijk gesteld is, kan er behandeld worden. Bij de meeste tumoren bestaat de therapie uit het ruim wegnemen van de ‘knobbel’ of het proces. Uw huisdier wordt hiertoe in slaap gebracht (narcose) en op steriele wijze wordt door een van onze dierenartsen het weefsel met daarbij een rand gezond weefsel weg gesneden. Dit weefsel kan worden opgestuurd naar het laboratorium om te laten onderzoeken of inderdaad de volledige tumor is weg gehaald.

Soms is er na deze operatie nog een vervolgtraject met chemotherapie noodzakelijk en voor sommige tumoren of kankervormen is chemotherapie de enige therapie. Dierenarts Bert Pijls is als een van de weinige dierenartsen in Nederland bevoegd door de organisatie Samenwerkende Diergeneeskundige Kankercentra, om chemotherapie toe te dienen. Samen met u zal hij onderzoeken wat de beste therapie en de prognose voor uw huisdier is.